Posts in Category: Förälder

Att få barn efter 40

Det blir allt vanligare att föda barn efter sin fyrtioårsdag och extra kraftig har ökningen varit under 2000-talet. Trots denna uppgång är antalet kvinnor som får barn efter 40 års ålder relativt få.

Mamma med bebisOm man ser till hur det har varit historiskt så var det faktiskt 10 ggr vanligare att kvinnor i åldern 40-44 fick barn i början av 1870-talet. Runt 1880 började plötsligt baranafödandet minska i Sverige. Från att det föddes i genomsnitt 4,5 barn per kvinna så var siffrorna nere på 1,7 barn per kvinna i början på 1930-talet. Detta berodde på de förändringar som blev i vårt samhälle på grund av skiftet från jordbrukssamhälle till industrination. Under 1970-talet var barnafödandet hos kvinnor över 40 som allra lägst. En trolig förklaring till detta är den ökade tillgången och acceptansen för preventivmedel. En annan aspekt är också att normerna såg annorlunda ut, de kvinnor som födde barn under den här tiden var unga och genomsnittsåldern låg på 24 år för förstföderskor.

Idag är den genomsnittliga förstföderskan 29 år så medelåldern har ökat men vi är fortfarande yngre än om man jämför med 1700- och 1800-talet. I vårt moderna samhälle accepteras det mer och mer att man väljer att skaffa barn senare i livet. Man prioriterar sig själv och sin karriär innan men tar steget till att skaffa barn.

Det finns både fördelar och risker med att skaffa barn sent i livet och det är ett faktum att riskerna är fler för en gravid som är över 40 år.

 

  • Enligt forskare vid Harvard har kvinnor som föder barn efter 40 större chans att kunna bli 100 år än andra kvinnor. Antagligen kommer detta av ett försenat klimakteriet då de fortsatt att producera östrogen längre. Genom detta får de ett bättre skydd mot hjärtsjukdomar som alzheimers.
  • De som blir gravida efter 40 har mycket mindre problem med illamående, andfåddhet, yrsel och depressioner, De går också upp mindre i vikt än yngre gravida.
  • Nackdelar är att man får högre risk för missfall, högt blodtryck, graviditetsdiabetes, risken för downs syndrom är 5% och det kan ta en längre period att återhämta sig helt efter förlossningen.

Pappaledig

I dagens samhälle har pappan lika stora rättigheter att vara med sitt barn som mamman. Pappan får ta ut lika mycket ledighet som mamman efter barnets fötts. Vi tänkte lite snabbt informerar hur detta fungerar. 

Man kan oftast inte ta ut föräldrapenning samtidigt så man får dela upp tiden man är hemma från jobbet. En av de få gångerna då man får vara ledig med ersättning är tio dagar kring barnets födsel och siffran stiger per barn. Väntar ni tvilling för ni dubbla antal dagar. Du har upp till 60 dagar efter förlossning på att ta ut dem så ni behöver alltså inte ta ut dessa gemensamma dagar direkt efter ni kommer hem från sjukhuset.

I kollektivavtalet står det att så länge du anmäler din föräldraledighet minst två månader innan har du rätt att vara helt ledig till dess att barnet är äldre än ett och ett halvt år. Du behöver diskutera med din chef hur dina arbetsuppgifter ska förmedlas under din frånvaro och är även skyldig att informera chefen hur länge du ska vara borta. När barnet är äldre än ett och ett halvt har du rätt till kortdagar tills barnet gått klart sitt första skolår. Ni får inte vara ledig samtidigt. Pappan har rätt till förkorta tiden med 25 %. Totalt sett får ni gemensamt högst ta ut 480 dagar och av dessa är 60 dagar reserverade för pappan och 60 för mamman. Dessa får man överlåta till varandra men det ska ske skriftligt.

Att bli mamma för första gången

Att få barn är troligtvis den mest omvälvande upplevelse man kan vara med om. Dessutom förändras livet på väldigt många sätt.

Extra speciellt är det givetvis för den som blir mamma för första gången. Det kan vara svårt att föreställa sig hur allt kommer att bli när barnet äntligen kommer. Av den anledningen är det viktigt att man försöker förbereda sig på bästa sätt både inför förlossningen och tiden efter. Ett bra tips kan vara att försöka träffa andra som är i samma situation genom olika mamma-nätverk och liknande.