Att bli förälder

Att bli förälder innebär för de flesta en stor omställning. Det är då inte längre föräldrarna som kommer i första hand utan det är ett nytt liv som kommer i fokus. Som förälder är det barnet som kommer i första rummet och det kommer att vara så i många år framöver.

Nyfödd

Hur livet blir när barnet väl kommer är inte lätt att förbereda sig på. Många förbereder sig genom att läsa på om hur livet som förälder är, vad som krävs och hur man ska ta hand om det nya livet. Trots det är det inte förrän barnet kommer som man verkligen får prova på hur livet med barn är. Det är många känslor som kommer fram så som glädje och kärlek men också frustration över att få den nya vardagen att gå ihop. Även för de som har barn sedan tidigare är alltid ett nytt liv en omställning. Det är en ny individ som flyttar in i familjen, med just sina viljor och sin unika personlighet.

Värderingar och syn på livet

Många som väntar barn brukar försöka tänka på hur sina normer, värderingar och tankar kring föräldraskap är. Som blivande förälder är det lätt att reflektera kring sin egen barndom. Hur man upplever sina föräldrar och deras sätt som förälder. Kanske barndomen varit perfekt och man vill gå i sina föräldrars fotspår, eller är det så att man vill göra vissa saker annorlunda, göra det på ett annat sätt än vad sina föräldrar gjort.

Det kan som blivande föräldrar vara viktigt att innan barnet föds, prata igenom hur man vill uppfostra barnet, vilka värderingar man har och hur man vill att föräldraskapet ska vara. Har man i grunden en plan är det lättare när barnet kommer att förändra planen i takt med att barnet växer, i takt med att man fått sätta sig in i föräldrarollen och känner hur livet känns.

Nyfödd

Hitta sig själv i föräldrarollen

När väl barnet fötts tar det ett par månader för föräldrarna att hitta sin nya roll i familjen. Ett nyfött barn har inga rutiner utan det är ni som föräldrar som skapar dem och gör så att ni får en vardag som fungerar för just er.

Det gäller att lära känna sitt barn och känna vilka rutiner och sätt som funkar för just det barnet. Bara för att man läst att man ska göra vissa saker på ett visst vis är det inte alltid att det funkar för er. Försök att spendera så mycket tid som möjligt med ert barn och försök att inte planera in för mycket i början. Som nybliven förälder är det skönt att vara själv i stillhet till en början för att lära känna barnets signaler och komma igång med livet som en ny familj.

Att få barn är det mest fantastiska man kan vara med om, att bli förälder är för många den största resan i livet.