Gravid! Vad händer nu?

Du är gravid! Grattis! Men vad gör man nu? Inte så lätt att veta vart man ska börja.

Barnmorskemottagning

Det första man bör göra är att vända sig till en barnmorskemottagning (som tidigare hette mödravårdscentral) Kolla på sjukhusets webbplats för telefonnummer och är man osäker på vilken man tillhör är det bara att kontakta någon av dem så kan de berätta vilken mottagning du tillhör. När du har kommit i kontakt med ”din” mottagning är att du får en tid för inskrivning, Tiden för inskrivning kan variera från mottagning till mottagning med enligt de rekommendationer som Socialstyrelsen ger så är det mellan graviditetsvecka 8-12 som är lämpligt.Kom ihåg att ha med en giltig legitimation till inskrivningstillfället. Om du inte har en svensk legitimation så får du ta med ett personbevis som man beställer från skattemyndigheten. Om du har mycket frågor och funderingar så skriv upp dem allt eftersom du kommer på dem och ta med till inskrivningen så att du kan få svar på alla dina funderingar och frågetecken. Din partner är också välkommen att följa med.

Inskrivning

Under själva inskrivningen så tar barnmorskan upp information kring kvinnans hälsa och även lite om hennes föräldrars hälsa för att kunna bilda sig en uppfattning om hälsotillståndet. Barnmorskan berättar även om vilken mat som ska undvikas. Alla gravida kvinnor erbjuds även att få bli testade för HIV, syfilis, röda hund och hepatit med ett blodprov dessutom erbjuds man att genom ett urinprov undersöka om det finns klamydiabakterier. Blodvärden och blodtryck kommer också att kontrolleras under detta besök. Frågor angående alkohol och rökning kommer också att tas upp för att kunna stödja de blivande mödrar som eventuellt har ett missbruk..

Olika besök hos barnmorskan

Alla gravida erbjuds 7-9 besök hos sin barnmorska under sin graviditet och målet är att du ska få träffa en och samma så mycket som möjligt för att kunna skapa en kontakt och en relation. Nästa besök efter inskrivningstillfället är normalt i vecka 25. För vissa kan detta kännas väldigt länge och om man känner sig orolig kan man så klart tidigarelägga sitt andra besök. De som vill göra ett ultraljud gör det oftast i vecka 16-18 på kvinnokliniken som finns där man bor. Här jobbar specialiserade barnmorskor som har hand om just detta.

I vecka 25 när du träffar din barnmorska så mäts magen för att ha kontroll på barnets och livmoders tillväxt. Barnets hjärtljud kommer också att kontrolleras och så även kvinnans blodtryck. Vid nästa träff, runt vecka 28 så erbjuds man att göra en glukosbelastning för att utesluta graviditetsdiabetes. Kvinnan kommer då in på fastande mage och får dricka en söt dryck på mottagningen. Sedan får man ligga och vila under två timmar så ett tips är att ta med en bok eller tidning. Efter dessa två timmar kontrollerar man b-glukoshalten i blodet med ett stick i fingret.

Sedan kommer det att bli rutinkontroller i vecka 31, 33, 35, 37, 39 och 40 och därefter börjar väntan på förlossningen.

Under dessa veckor blir de par som är förstagångsföräldrar erbjudna att delta i en föräldragrupp. Här får man mer info om hur förlossningen kommer att gå till, info om smärtlindring och även information om amning.